Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Akceptuję

Zrozumieć prawo w umowachZapewne każdy z nas zna takie powiedzenia jak: „Twarde prawo, ale prawo” oraz „Prawo nie działa wstecz”. Sentencje te pochodzą ze starożytnego Rzymu – kolebki dziedziny, którą nazywamy dzisiaj po prostu prawem. Są one z jednej strony twardymi, nienaruszalnymi zasadami, a z drugiej mówią jeszcze nam coś innego. Otóż, każdy musi podporządkować się wobec obowiązującego w danym kraju systemowi.

Dlatego tak ważne jest poznanie wybranego wcześniej przez nas państwa, do którego zamierzamy się udać. Czy jesteśmy zwykłymi turystami, czy też ludźmi biznesu – musimy wiedzieć, jakie prawo obowiązuje w danym kraju. Jeżeli tego nie zrobimy, możemy ściągnąć na siebie kłopoty. O ile w Europie Zachodniej, a zwłaszcza w Unii Europejskiej istnieje podobny system i zbiór zasad, o tyle sytuacja ulega zmianie w Azji (Bliski i Daleki Wschód). Coś, co wydaje się dla nas normalne, w takiej np. Arabii Saudyjskiej uznawane jest jako czyn zabroniony albo niemoralny. Szczęście, jeżeli tylko popełnimy małe faux pas. Dlatego teksty prawne najlepiej powierzać doświadczonemu biuru, które współpracuje z wieloma prawnikami w Polsce i na świecie.Tłumaczenie m.in. umów to niezwykle trudne i wymagające zadanie

Nasza firma wykonuje tłumaczenia zwykłe oraz przysięgłe umów. Odznaczamy się pełnym profesjonalizmem – przygotowujemy bardzo precyzyjne i solidne translacje, a osoby z nami współpracujące posiadają szeroką wiedzę z dziedzin prawa, administracji filologii i lingwistyki. Zdajemy sobie z tego sprawę, że każdy system prawny w danym kraju rządzi się własnymi regułami – mniejszymi, bądź też większymi i znaczącymi. Nasi klienci mogą być pewni, że dzięki znajomości specyfiki różnorakich praw, podejmiemy się właściwego tłumaczenia, pełnego bogatej terminologii i pojęć. Nasze tłumaczenia umów są najbardziej profesjonalne i precyzyjne.

Jednakże, zanim zdecydują się Państwo na kontakt z naszym biurem, proponujemy krótką „podróż” po najważniejszych umowach cywilnoprawnych.

Umowy

Od zarania dziejów ludzie zawierają między sobą porozumienia. W dawnych czasach miały one charakter wymiany np. towarów – żywności, biżuterii, kosztownych przedmiotów. Uczestnicy transakcji dogadywali się ustnie, wierząc sobie na słowo honoru. Dzisiaj nie stosuje się już takiej formy zawierania umowy – wszystko musi zostać zapisane na piśmie z udziałem obu stron i przy obecności prawników.

Porozumienia podlegają pod kodeks cywilny, który reguluje kwestie dotyczące zawarcia umowy czy jej ważności. Niektóre natomiast umowy wchodzą w skład prawa spadkowego lub rzeczowego.

Spośród wszystkich porozumień możemy wyróżnić:
Umowa o pracę
Rodzaj umowy najbardziej pożądany przez pracowników, dający im wiele przywilejów, m.in. prawo do płatnego urlopu wypoczynkowego, zdrowotnego, brania kredytów i kupowania towarów na raty.

Pracodawca zobowiązuje się ponadto do uiszczania składek emerytalnych swojego pracownika. Rzecz jasna tego typu umowa daje poczucie bezpieczeństwa pracy.
Umowa zlecenie
Umowa cywilnoprawa, znacznie okrojona z przywilejów pracownika, w myśl której może otrzymać wynagrodzenie pieniężne lub jego równowartość w innej postaci.

Czym się różni od umowy o dzieło? Eksperci od prawa pracy tłumaczą, że jest to praca na rzecz zleceniodawcy, która nie musi prowadzić do określonego rezultatu.

Liczy się sama staranność wykonywanej pracy przez zleceniobiorcę.
Umowa o dzieło
Kolejna z umów cywilnoprawnych. Polega ona na tym, że osoba podejmująca się pracy u zamawiającego, musi wykonać warunki zapisane w umowie za które otrzymuje wynagrodzenie.

Wykonawca ma wykonać swoje dzieło, czyli uzyskać rezultat swojej pracy, za który zostanie wynagrodzony. Ten rodzaj umowy również pozbawiony jest wielu korzyści przypadających etatowemu pracownikowi.
Umowa sprzedaży
Inaczej mówiąc jest to transakcja polegająca na tym, że sprzedawca przenosi własność swoich rzeczy, towarów i wydaje je kupującemu.

Ten z kolei musi zapłacić stronie odpowiednią kwotę za te rzeczy.

Umowę sprzedaży wykonujemy praktycznie codziennie, np. podczas robienia zakupów w sklepie. Dowodem tego jest paragon albo faktura.
Umowa najmu
Czyli wynajęcie przedmiotu (np. mieszkania, samochodu) dla najemcy na czas określony. W zamian za to najemca winny jest płacić wynagrodzenie (np. czynsz). Z kolei osoba, która podejmuje się wynajmu musi utrzymać przedmiot umowy w stanie używalności na swój koszt.

Najem wygasa automatycznie, zgodnie z datą przewidzianą wcześniej w umowie, albo zostaje rozwiązany poprzez wypowiedzenie.

Z umowy najmu najczęściej korzystają studenci, chcący zamieszkać na stancji. Chyba nie trzeba tłumaczyć dlaczego? Któż nie chciałby czuć się jak u siebie w domu, będąc daleko poza swoją rodzinną miejscowością?
Dzierżawa
Umowa prawa cywilnego, polegająca na tym, że jedna strona udostępnia drugiej rzeczy, przedmioty bez nadawania jej aktu własności. W zamian za to osoba dzierżawiąca zobowiązana jest do płacenia czynszu.

Co ważne, dzierżawca nie może zmienić funkcji przedmiotu i sposobu jego wykorzystywania – bez zgody właściciela. Ta strona zobowiązana jest również do naprawiania przedmiotu w przypadku, kiedy ulegnie on uszkodzeniu.
Umowa poręczenia
Nasz przyjaciel ma spore długi? Możemy go poratować poprzez umowę poręczenia. W sprawie stajemy się stroną, czyli poręczycielem, który zobowiązuje się np. zapłacić pieniądze wierzycielowi za zobowiązania finansowe dłużnika.

Umowa musi zostać zawarta w formie pisemnej, na której mają się znaleźć konieczne informacje dotyczące dłużnika i jego długu.

Jednakże, odpowiedzialność poręczyciela jest bardzo duża – on również staje się współdłużnikiem i odpowiada przed wierzycielem za niewywiązanie się z obowiązków płatności długu.

Ta umowa zostaje rozwiązana w dwóch przypadkach: wygaśnięcia długu lub gdy poręczyciel zrezygnował z pełnionej funkcji.
Umowa darowizny
Następny rodzaj umowy cywilnej, dzięki której możemy naszym kosztem obdarować wybraną przez nas osobę.

Darowizny są przekazywane nieodpłatnie, mogą to być prawa bądź wartości majątkowe. Darczyńca musi jednakże zawrzeć umowę w formie aktu notarialnego – w przeciwnym razie będzie ona nieważna.

Dlaczego? Otóż prawo cywilne tłumaczy to w ten sposób, że daje czas darczyńcy do namysłu i czy jego decyzja jest podjęta w pełni odpowiedzialnie.
Umowa o roboty budowlane
Ten rodzaj dokumentu dotyczy zwycięzców przetargów na inwestycje budowlane.

Można powiedzieć, że jest odmianą umowy o dzieło – wykonawca roboty jest zobowiązany do ukończenia dzieła na podstawie opracowanego projektu.

Inwestor za to musi przygotować taki projekt oraz teren pod przyszłą budowę. W przypadku, kiedy firma wykonująca pracę zmieści się w wyznaczonym terminie, otrzymuje należne mu wynagrodzenie.

W innym razie może narazić się na kary za każdy dzień zwłoki.
Umowa pożyczki
Najbardziej popularna umowa jeżeli chodzi o sprawy związane z bankiem. Nierzadko słyszymy takie powiedzenie, jak „życie na kredyt”.

Na zasadach tej umowy pożyczkodawca oddaje swoją własność osobie pożyczającej – mogą to być pieniądze lub przedmioty. Pożyczkobiorca musi jednak po upływie wyznaczonego czasu zwrócić równowartość pieniędzy albo rzeczy.

Najczęściej w parze z pożyczką idą odsetki, czyli odpłatności za pożyczenie np. pieniędzy.
Umowa ubezpieczenia
Co najczęściej ubezpieczamy? Odpowiedź nie zdziwi nas – zdrowie, życie oraz samochody. Dzięki tej formie umowy możemy zawrzeć kontrakt z ubezpieczycielem, że w razie nagłej i nieprzyjemnej sytuacji otrzymamy od niego pieniądze przewidziane w porozumieniu.

Najczęściej w umowie ubezpieczenia znajdziemy postanowienia dotyczące zdarzeń losowych, ale również możemy sami dobrać sytuacje, które mogą nam zagrażać w przyszłości.

Dzięki temu zabezpieczamy nasze interesy.
Umowa przedwstępna
Wiele firm decyduje się za zwarcie porozumienia jeszcze przed zawarciem najważniejszej umowy. Stanowi ona gwarancję tego, obie strony są gotowe np. współpracować albo sfinalizować ważną transakcję.

Podpisują wtedy tzw. umowę przyrzeczoną. Jeżeli jednak z jakiś powodów jedna strona zrezygnowałaby z zawarcia głównej umowy, wtedy ci drudzy mogą żądać naprawienia wyrządzonych szkód.

Najlepiej to wytłumaczyć na przykładzie złożonej obietnicy między dwoma osobami. Wiadomo, jeżeli złamalibyśmy dane słowo możemy się komuś narazić i stracić reputację.
Leasing
Kolejna, coraz popularniejsza forma umowy cywilnoprawnej, którą najczęściej zauważamy w branży samochodowej. Polega ona na tym, że leasingodawca daje odbiorcy prawo do korzystania z rzeczy, przedmiotu w zamian za opłaty w postaci rat.

Pytanie, dlaczego leasing cieszy się taką popularnością? Po pierwsze – nie potrzebujemy sporych środków finansowych do odebrania danej rzeczy, do drugie – otrzymujemy możliwość rozliczenia się z podatku. Po trzecie w końcu – umowa ta nie obciąża nas za bardzo podatkami.