Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Akceptuję

Papiery, dokumenty, pisma, teksty, formularze, wnioski, zaświadczenia - przetłumaczymy!

Cały czas jesteśmy zasypywani i sami zasypujemy innych kilogramami makulatury. W dobie internetu i dostępu do nowoczesnych technologii coraz częściej zamieniamy jednak materialną kartkę wirtualnym plikiem tekstowym z elektronicznym podpisem.

Niemniej, zdecydowaną większość spraw administracyjnych, urzędowych i prawnych nadal załatwia się tradycyjną metodą - nie możemy od tego po prostu uciec. Dlaczego? Z prostych przyczyn, stanowią one dowód w jakiejś sprawie, podkreślają nasze stanowisko i wywołują określone skutki w np. w prawie cywilnym.

Nie tak dawno w naszym kraju było popularne podanie, czyli pismo urzędowe w którym opisywaliśmy problem, zawieraliśmy prośbę z krótki uzasadnieniem. Składaliśmy je np. przy składaniu papierów do szkoły średniej, w urzędzie miasta i innych instytucjach samorządowych. Obecnie odchodzi się od takiej formy kontaktu. Petent przesyła danemu urzędowi wnioski, formularze czy zaświadczenia.

W zamian otrzymujemy decyzje, postanowienia lub w przypadku ogółu mieszkańców miejscowości – rozporządzenia.

Wyjaśnimy Wam, o co chodzi w poszczególnych przypadkach pism urzędowych.
Formularz
Jest to dokument posiadający puste rubryki do wypełniania. Musi przede wszystkim posiadać instrukcję w wymaganiami prawidłowego wypisania pól przez osobę wypełniającą.

Niestety, ta często bywa nieobecna dla wystawcy. Alternatywą są za to objaśnienia widniejące pod lub nad poszczególnymi rubrykami. W formularzu najczęściej wypisujemy swoje dane personalne – imię, nazwisko, datę urodzenia, PESEL, miejsce zamieszkania, itp.

Najczęściej służą one do sporządzenia umowy między stronami.

Formularze stały się bardzo popularne w internecie – znajdziemy je praktycznie wszędzie tam, gdzie chcemy dołączyć do jakiejś grupy np. forum, portal społecznościowy czy gra oparta na przeglądarce. Z tego typu dokumentów korzystają też firmy udostępniające konta mailowe.

Jakie znamy jeszcze formularze? Wystarczy, że wymienimy choćby kilka:
- PIT – chyba jeden z najbardziej znienawidzonych dokumentów w Polsce. Nie trzeba za dużo tutaj tłumaczyć. Każda osoba pracująca i pracodawca musi rozliczyć się z państwem – np. jakie dochody otrzymywaliśmy w ciągu roku. Ilość rubryk i zawiłość poleceń tam podpisanych wprawia nie jedną osobę o zawrót głowy. Wielu z nas decyduje się na przekazanie formularzu osobie doświadczonej, „siedzącej” na co dzień w tego typu papierach. Jeżeli nie złożylibyśmy PIT na czas, możemy być pewni wysokich kar podatkowych.
- KRS – kolejną instytucją, która nader często korzysta z formularzy jest Krajowy Rejestr Sądowy. Na jej stronie internetowej możemy pobrać szereg tego typu tekstów, które stanowią od razu wnioski dotyczące jakiejś konkretnej sprawy. Do KRS możemy dostarczyć choćby: wniosek o dokonanie wpisu w rejestrze dłużników niewypłacalnych, zmienić dane wierzyciela w rejestrze dłużników niewypłacalnych czy zarejestrować podmiot w rejestrze przedsiębiorców jako spółka akcyjna.

Podobnych formularzy jest tam znacznie więcej. Jak pewnie zauważyliście, każdy z podanych wyżej przykładów ma na celu zmianę prawną w konkretnej sprawie.

Z jednej strony podajemy informacje o sobie, a z drugiej zwracamy się do strony o podjęcie określonych czynności.
Wniosek
Znawcy prawa cywilnego tłumaczą, że jest to formalna prośba albo raczej orzeczenie dotyczące podjęcia konkretnych działań w jakiejś sprawie albo wykonania czynności z tym związanych.

To właśnie ten dokument wyparł w znacznej mierze przestarzałe podanie i spotkamy je w praktycznie każdym urzędzie i instytucji.

Dzisiaj wnioski składa się praktycznie na wszystko, np. o dofinansowanie projektu, przyznanie stypendium, otrzymanie wizy, urlopu, wypłatę zasiłku pogrzebowego, kredytu, czy wyrobienie dowodu osobistego.

Wiele firm, urzędów i innych instytucji posiada już gotowe wzory, pod które należy jedynie złożyć własnoręczny podpis. Jednakże pamiętajmy o tym, by czytać dokładnie podłożone nam pod nos kartki.

Po co mamy się później tłumaczyć z czegoś, czego nie przeczytaliśmy z uwagą? W takich sytuacjach zaszkodzimy tylko sobie.
Zaświadczenie
Inaczej mówiąc, jest to dowód-dokument, który potwierdza jakiś fakt lub sytuację. Dzięki zaświadczeniu bardzo często możemy wybronić się przed różnorakimi konsekwencjami.

Większość z nas przecież wręczyła wuefiście w szkole zaświadczenie lekarskie informujące o przypadłości zdrowotnej, wykluczającej nas z zajęć sportowych.W dorosłym życiu również nierzadko się nimi posługujemy.

Wymieńmy choćby:
- zaświadczenie o niekaralności – jest to w wolnym tłumaczeniu dokument stwierdzający, że nie ciążą na nas wyroki sądu i nie jesteśmy ścigani przez wymiar sprawiedliwości. Osoba niekaralna to taka, która nie została skazana za przestępstwo – również skarbowe. Złożenie takiego pisma jest obowiązkowe np. podczas ubiegania się o pracę w bardzo odpowiedzialnych instytucjach takich jak: policja, urząd miasta, ministerstwo i wszędzie tam gdzie państwowa ustawa nakazuje zatrudnienie niekaralnego pracownika. Gdzie możemy uzyskać takie zaświadczenie? W Krajowym Rejestrze Sądowym.
- zaświadczenia o otrzymywanych dochodach– a więc pismo, które wskazuje ile zarabiamy w przeciągu roku. Tego typu dokument załatwiają urzędy skarbowe i są one potrzebne wielu sprawach, jak np. w przypadku ustalenia wysokości alimentów, czy kiedy studenci chcą wynająć pokoje w akademikach lub otrzymać pomoc materialną. Zaświadczenia każdej osoby sumuje się często jako dochód całej rodziny.
- zaświadczenia o wielkości gospodarstwa rolnego – ważne dla osób fizycznych, prawnych i jednostek organizacyjnych, które prowadzą gospodarstwo rolne, ale są również płatnikami podatku rolnego na terenie jakiejś gminy. Takie osoby muszą złożyć zaświadczenie, w którym podają w hektarach wielkość swojego gospodarstwa. Składając wniosek o wydanie zaświadczenia musimy podać swoje imię i nazwisko, adres zamieszkania, NIP oraz informację o rodzaju sprawy.
- zaświadczenia na międzynarodowy transport drogowy osób – ten dokument uprawnia kierowców na przewóz pasażerów na terenach wielu państw. Jest on wydawany według wzoru Unii Europejskiej i należy go okazać służbom, które kontrolują np. przewóz autokarów. Kierowca, który nie posiada takiego zaświadczenia automatycznie kończy swoją dalszą podróż. Z zaświadczeniem wiąże się od razu licencja na międzynarodowy transport drogowy, wydawaną przez przez ministra właściwego do spraw transportu lub starostę właściwego dla siedziby przedsiębiorcy.

Choć jesteśmy codziennie zalewani przez szereg dokumentów i różnego rodzaju papierów, są one nam niezwykle potrzebne bez których nie załatwilibyśmy wielu ważnych spraw. Dlatego też jeżeli zamierzamy np. pracować za granicą, otworzyć biznes w innych krajach lub po prostu przeprowadzić się na stałe, niezwykle ważną rzeczą jest odpowiednie tłumaczenie wyżej wymienionych pism i dokumentów. Nasza firma specjalizuje się w tego typu zleceniach.