Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Akceptuję

Zajmujemy się przekładem tekstów prawniczych

Praktycznie każdy aspekt naszego życia dostosowany jest do obowiązującego prawa. Obejmuje ono dziecko, które dopiero co się urodziło, potwierdza nasze wykształcenie, stan cywilny, nakłada kary za przewinienia i dopiero uwalniamy się od niego w chwili śmierci. Na każdym kroku spotkamy się z przepisami, obowiązkami, czy nawet sankcjami karnymi.

Dzięki prawu otrzymujemy też przywileje oraz bezpieczeństwo. Jak się ono przejawia na co dzień? Wystarczy wspomnieć np. o akcie urodzenia, egzaminie maturalnym, mandacie za przekroczenie prędkości czy w końcu akcie zgonu.

Wszystkie te pisma stanowią potwierdzenie na to, że czegoś dokonaliśmy lub coś się wydarzyło ważnego w życiu – pozytywnego i negatywnego. Niektóre z tych dokumentów są niezbywalne, inne zaś możemy unieważnić lub stają się po latach mało istotnymi świstkami papieru.

Biura tłumaczeń przeżywają prawdziwe oblężenie, w tym również my. Większość naszych klientów prosi nas o przekład pism i tekstów, które posłużą im w budowaniu np. kariery zawodowej za granicą.

O jakich dokumentach mowa? Pozwólcie, że oprowadzimy Was po krótkim przewodniku tychże tekstów.
Akt urodzenia
Jest to pierwszy rodzaj dokumentu prawnego, który otrzymuje nowo narodzony człowiek. Fachowcy tłumaczą w swoim języku, że stwierdza on fakt narodzenia dziecka.

Formalności związane z załatwieniem tego pisma załatwiają rodzice, które zostaje utworzone i przechowywane w urzędzie stanu cywilnego działającego na danym obszarze miejscowości. Akt urodzenia posiada podstawowe dane dziecka, a więc imię, nazwisko, płeć, datę i miejsce urodzenia. Wypisuje się również imiona oraz nazwiska rodziców, gdzie mieszkają i ich daty urodzenia.

Jest to specyficzny dokument – oryginał znajduje się tylko i wyłącznie w USC, który może wydawać jedynie odpis pisma.

Właściwa historia powstania aktów urodzenia nie należy do rozległych.W czasach szlacheckich możnowładcy, magnaci i warstwy wyższe wydawały dokumenty stwierdzające pochodzenie.

Były one potrzebne przy dziedziczeniu majątku. W kolejnych latach większą część tych pism wystawiali przedstawiciele religii w Polsce – katolicy, prawosławni i żydzi, które miały charakter dokumentów państwowych.
Świadectwo maturalne
Młody człowiek wchodzi w dorosłość poprzez zdanie egzaminów maturalnych pod koniec szkoły średniej. Są one podstawowym dokumentem, który uprawnia ich do składania podań na studia wyższe.

Maturzyści muszą obowiązkowo przystąpić (stan z 2014 roku) do egzaminów z trzech przedmiotów na poziomie podstawowym: języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego. Ci, którzy chcą zdobyć więcej punktów i liczą na wymarzone studia, decydują się na wybór dodatkowych przedmiotów oraz przystępują do tzw. matury rozszerzonej.

Reforma z wcześniejszego egzaminu dojrzałości na egzamin maturalny jest krytykowana przez wiele środowisk związanych z edukacją. Krytycy zarzucają MEN, że ten nie chce rozwijać młodych ludzi, a jedynie myśleć pod ustalony wcześniej klucz odpowiedzi.

Wróćmy jednak do samych świadectw maturalnych. Są one dokumentami państwowymi, na których wypisano informacje o wynikach uzyskanych przez maturzystów w każdym zdawanym przedmiocie.

Zawierają one rubryki ze zdobytymi punktami oraz wyliczeniami procentowymi. Oprócz przedmiotów ustnych abiturienci zdają egzaminy ustne z języka polskiego i nowożytnego – te wyniki również znajdziemy na tym dokumencie.

Każdy ze zdających otrzymuje oryginał świadectwa oraz dwa odpisy, które może złożyć wraz z podaniem do sekretariatu wybranej uczelni wyższej.
Prawo jazdy
Stara zasada mówi, że prawo jazdy najlepiej wyrobić na progu dorosłego życia. Dlaczego? Tłumaczy się to tym, że młody człowiek znajduje się wtedy u szczytu sprawności fizycznej oraz intelektualnej i ma największe szanse na perfekcyjne opanowanie samochodu.

Tuż po zadaniu egzaminu na prawo jazdy, instytucje samorządowe lub regionalne wydają świeżo upieczonemu kierowcy dokument potwierdzający uprawnienia do prowadzenia pojazdu silnikowego.

Każde prawo jazdy posiada odpowiednią kategorię, np. A – dotyczy motorów, D – autobusów, a CE – ciągników siodłowych. Najpopularniejszą kategorią jest oczywiście B, dzięki której możemy prowadzić samochód do 3,5 tony.

Od stycznia 2013 roku zmieniły się w Polsce zasady wydawania tych dokumentów – ich ważność będzie wynosiła 15 lat, po czym należy je „wyrobić” na nowo.

Na szczęście kierowcy nie muszą ponownie zdawać egzaminu na prawo jazdy.
Dyplom ukończenia studiów wyższych
Zwieńczeniem kilkuletniej nauki na studiach jest świadectwo potwierdzające uzyskany tytuł zawodowy np. licencjat, magister, inżynier, lekarz, lekarz dentysta, itp. W ostatnim roku nauki student ma za zadanie napisać pracę dyplomową na zadany wcześniej temat.

Bada zagadnienie, które ściśle wiąże się z kierunkiem jego studiów. Praca ta może być odtwórcza, ale ambitniejsi żacy podejmują się nierzadko tematu jedynym w swoim rodzaju.

Po złożeniu gotowej pracy dyplomowej, ruszają przygotowania do jego obrony. Student musi udowodnić przed komisją słuszność swoich tez oraz zaprezentować swobodę i logiczność wypowiedzi.

Kiedy już przejdzie przez sito pytań, otrzymuje dwie oceny – za pracę pisemną i odpowiedź ustną.

Wyniki stanową ważny element dyplomu ukończenia studiów i mogą pomóc młodemu człowiekowi w znalezieniu wymarzonej pracy.
Stan cywilny
Język prawny w tym punkcie jest nieco zawiły. Określa on status osoby fizycznej – inaczej mówiąc informuje o jego sytuacji osobistej.

Oprócz imienia i nazwiska lub podstawowych danych osobowych, stan cywilny dotyczy pozycji w rodzinie – czy mamy np. dzieci, współmałżonka. Dokument rejestruje też fakt, że znajdujemy się w stanie wolnym (kawaler, panna, wdowiec, wdowa, rozwodnik i rozwódka) lub rejestrowanym związku partnerskim.

Stan cywilny decyduje, w jakiej formie będą prezentowane na nasz temat informacje. Weźmy za przykład kobietę, która wstąpiła w związek małżeński. Jej obowiązkiem jest zgłoszenie tego faktu do odpowiedniego urzędu miasta/urzędu gminy i urzędu stanu cywilnego.

Tam sporządzane są nowe dokumenty i aktualizacje danych.
Mandat karny
Z ręką na sercu: kto nie otrzymał choć raz w życiu charakterystycznego, biało-różowego papierku od panów policjantów czy strażników miejskich? Nie ma się czego wstydzić, czy wykręcać pokrętnym tłumaczeniem – każdemu zdarza się czasem popełnić jakieś wykroczenie.

Czasem może być to przekroczenie prędkości, innym razem źle zaparkujemy samochód albo będziemy sprawcami kolizji (stłuczki pojazdów, w której nikt nie odniósł ran).

Mundurowi nakładają na nas wtedy grzywnę w związku, że naruszyliśmy w sposób łagodny prawo.

Kara pieniężna musi zostać uiszczona najczęściej w przeciągu siedmiu dni od czasu nałożenia mandatu.
Akt zgonu
Ostatni akt stanu cywilnego potwierdzający śmierć osoby. Tą smutną dla rodziny informację należy zgłosić do urzędu stanu cywilnego w przeciągu trzech dni.

Zobowiązani do tego są: małżonek osoby zmarłej lub dzieci. Mogą to być też krewni, powinowaci lub świadkowie obecni przy śmierci. W przypadku, kiedy zgon miał miejsce w szpitalu lub np. w więzieniu, USC muszą poinformować przedstawiciele danej instytucji.

Akt zgonu powstaje poprzez świadectwo wystawione przez lekarza. W polskim prawie istnieje bowiem zapis mówiący o tym, że każda śmierć musi zostać potwierdzona przez wykwalifikowaną osobę.

Dokument wędruje do zbiorów urzędu stanu cywilnego albo do archiwum państwowego. Podobnie jak w przypadku aktu urodzenia, rodzina może otrzymać jedynie odpisy skrócone lub kserokopie.