Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Akceptuję
4 Luty 2014

Komentarzy

4
 Luty 4, 2014
 4
Kategoria Firma w Niemczech

Niemcy miesięcznie importują do swojego kraju towary wartości średnio 78 mld euro, są to przede wszystkim urządzenia elektroniczne, paliwo i pojazdy silnikowe. W pierwszej trójce głównych partnerów w imporcie znajduje się Holandia, Chiny i Francja.

Zgodnie z regulacjami Unii Europejskiej zasady importu różnią się w zależności od tego czy sprowadzane towary pochodzą z krajów wspólnoty czy spoza niej. W wyniku międzynarodowej integracji gospodarczej wewnątrz Unii Europejskiej   została utworzona unia celna, której regulacje dotyczą wszystkich krajów członkowskich. Jej celem jest ogólne ułatwienie przepływu towarów między krajami członkowskimi, obniżenie kosztów ich dystrybucji oraz prowadzenie wspólnej polityki handlowej w stosunku do krajów trzecich. Kwestie formalne dotyczące przepływu towarów wewnątrz unii zostały zminimalizowane, cła zniesione a podatki w dużej mierze ujednolicone.

W ramach UE istnieje tak zwany wolny przepływ towarów, co w praktyce oznacza, że  większość towarów może być przywożona do kraju członkowskiego z minimalnym nadzorem celnym i nie obowiązują cła przewozowe. Natomiast należy mieć na uwadze podatek VAT. Mimo tego, że Unia Europejska dąży do ujednolicenia zasad podatkowych, mogą one jeszcze być różne w poszczególnych krajach członkowskich.

Określenie import towarów rozumiane jest jako sprowadzanie ich z krajów spoza UE. W tym przypadku obowiązują cła przewozowe i podatki, które obliczane są od wartości towarów oraz kosztów importu, czyli jego transportu i ubezpieczenia.

W przypadku Niemiec towarami importowanymi w największych ilościach są  urządzenia elektroniczne (stanowią 10 proc. ogółu importu), paliwa (9 proc.)  pojazdy silnikowe, części do pojazdów, metale i żywność.

Największymi partnerami handlowymi Niemiec pod tym względem są Holandia, Chiny i Francja.

Unia celna i wspólny rynek

Zamiarem unii celnej jest zniesienie wszelkich ograniczeń we wzajemnym handlu. Wprowadza ona  ujednolicone stawki cła zewnętrznego oraz wspólną politykę handlową wobec państw trzecich. W jej rezultacie zasady oraz dokumenty wymagane przy imporcie z krajów spoza UE są takie same dla wszystkich krajów członkowskich (deklaracja celna, faktura, świadectwo pochodzenia towaru, a dla produktów pochodzenia roślinnego świadectwo fitosanitarne).

Jednym z głównych powodów jej założenia było wsparcie obrotu towarami między krajami członkowskimi i lepsze wykorzystanie zasobów produkowanych wewnątrz UE. Odbywa się to poprzez dążenie do zastąpienia tańszych dóbr importowanych z krajów trzecich relatywnie droższymi ale sprowadzanymi na preferencyjnych warunkach dobrami pochodzącymi z państw unii. Jest to możliwe w wyniku nakładania taryf protekcyjnych na produkty importowane z reszty świata lub poprzez podniesienie stawek celnych.

Swobodny ruch produktów, kapitału oraz usług jest częścią polityki gospodarczej określanej jako wspólny rynek, dzięki niemu ograniczone zostały fizyczne, techniczne i fiskalne aspekty przepływu towarów między krajami UE oraz spoza niej. Zamierzeniem tej polityki jest całkowita likwidacja kontroli granicznych. Wprowadzono jednolity dokument administracyjny (SAD), który zastąpił około 70 formularzy celnych i transportowych obowiązujących wcześniej w handlu towarami między krajami członkowskimi UE. Ujednolicono również kwestie podatkowe, wprowadzono podatek od wartości dodanej (VAT) oraz wykaz towarów i usług objętych tym podatkiem (tzw. baza podatkowa). Zmiany nastąpiły również w przypadku akcyzy, którą obecnie objęte są oleje mineralne, alkohol, wyroby tytoniowe oraz energia elektryczna i surowce energetyczne.

Na początku lat 90. wprowadzono zasadę, która zwalnia towary przeznaczone na eksport z podatku VAT w kraju eksportera a obciąża je podatkiem w kraju przeznaczenia.

Najważniejsze zasady przy imporcie towarów do Niemiec z krajów UE

Zasada wzajemnego uznawania sprawia, że państwa członkowskie UE są zobowiązane do umożliwienia przepływu towarów między rynkami krajów wewnątrzwspólnotowych, które są legalne do obrotu w danym państwie członkowskim. Stosowanie tej zasady może być zakwestionowane wyłącznie w pewnych specyficznych warunkach (np. zagrożenia publicznego bezpieczeństwa, zdrowia lub ochrony środowiska).

Firmy które nie są zarejestrowane w Niemczech mogą uzyskać zwrot podatku VAT, zgodnie z Dyrektywą Unii Europejskiej 2008/9/WE. Dotyczy to również firm spoza UE. O zwrot podatku należy ubiegać się w lokalnych urzędach podatkowych. Aplikacja może również zostać złożona przez Internet na stronie internetowej Federalnego Centralnego Biura Podatkowego lub za pośrednictwem specjalnych biur podatkowych działających na terenie Niemiec które zajmują się kwestiami zwrotu podatków.

Import z krajów poza UE

Jeżeli towary sprowadzane do Niemiec pochodzą z krajów pozaeuropejskich należy przestrzegać regulacji taryfowych i pozataryfowych z czego najważniejsze to:

 • Upewnić się czy dany towar jest legalny w UE, czy istnieją ograniczenia ilościowe, bądź ograniczenia co do maksymalnej wartości towaru,
 • Upewnić się czy potrzebne jest specjalne zezwolenie lub licencja na sprowadzenia    danego    towaru,
 • Sprawdzić wysokość cła  i czy obowiązują inne koszty przy imporcie,
 • Sprawdzić stawkę podatku VAT jaką objęty jest dany towar,
 • Złożyć deklarację celną przy wwozie towaru do UE,
 • Opłacić podatek VAT.

Informacje na temat stawek celnych na poszczególne towary uzyskamy w urzędzie celnym. Stawki celne stosowane przy imporcie towarów do Niemiec zazwyczaj wahają się od 0% (np. książki) do 17 proc. Niektóre produkty takie jak laptopy, telefony komórkowe, aparaty cyfrowe i konsole do gier wideo wolne są od cła. Ponadto niektóre towary mogą być przedmiotem dodatkowych opłat w zależności od kraju pochodzenia, np. rowery wyprodukowane w Chinach obłożone są cłem antydumpingowym w wysokości 48,5 proc.

Standardowa stawka podatku VAT w przypadku dóbr importowanych z krajów trzecich do Niemiec wynosi 19 proc. Niektóre produkty takie jak książki, czasopisma, dzieła sztuki i żywność obłożone są niższym podatkiem w wysokości 7 proc. Jest on obliczany na podstawie wartości towarów, plus koszty dostawy, ubezpieczenia oraz należności celnych.

Przy imporcie towarów do Niemiec podatek nie jest pobierany jeśli całkowita wartość towarów (bez kosztów wysyłki i ubezpieczenia) nie przekracza 150 euro lub jeżeli kwota należności celnej nie przekracza 5 euro. Ani cło ani VAT nie są pobierane jeżeli całkowita wartość towarów (bez kosztów przesyłki i ubezpieczenia) nie przekracza 22 euro.

Inne podatki i opłaty, to podatek akcyzowy (tytoń, alkohol, energia). Dodatkowe sumy mogą być naliczone na pokrycie kosztów związanych z wykonaniem jakichkolwiek badań i weryfikacji sprowadzanych towarów.

Ograniczenia przy imporcie do Niemiec

Ograniczeniami w ramach międzynarodowego prawa handlowego są zakazy (np. embargo), wymagania dotyczące zezwoleń (dotyczy np. wydania pozwolenia na przywóz niektórych towarów włókienniczych) oraz środki monitoringu (np. dokumenty dotyczące monitorowania przy przywozie cukru). Towary podlegające ograniczeniom wymienione są na liście importowej, będącej załącznikiem do ustawy o handlu międzynarodowym, jednakże w przypadku niektórych ograniczeń mogą one być zawarte w innych aktach prawnych, np. zakaz importu leków ze względu na ochronę zdrowia publicznego. Więcej informacji na temat zezwoleń można zdobyć na stronach internetowych Federalnego Urzędu Gospodarki i Kontroli (Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle – BAFA).

Towary zakazane to pirackie lub fałszywe przedmioty, ktore podlegają wysokim grzywnom. Istnieją zakazy dotyczące importu niektórych towarów chemicznych, takich jak rtęć, PCB, PCT, CFC, HCFC. Znaczne ograniczenia dotyczą organizmów genetycznie modyfikowanych (GMO) oraz przywozu żywych zwierząt i produktów odzwierzęcych.

Zgodnie z zasadami bezpieczeństwa w obrocie towarowym z krajami trzecimi firmy zaangażowane w handel międzynarodowy muszą wyrobić sobie gospodarczy numer rejestracyjny i identyfikacyjny zwany EORI. Wiąże się to z wprowadzeniem Wspólnotowego Systemu Rejestracji i Identyfikacji Podmiotów Gospodarczych. Głównym jego celem jest przyspieszenie załatwienia formalności celnych przez przedsiębiorców i osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. Numer EORI jest rozpoznawalny we wszystkich krajach UE i należy się nim posługiwać przy każdej odprawie celnej. Przedsiębiorcy rejestrowani są w systemie przez służbę celną.

Wymagania bezpieczeństwa

Oprócz kwestii związanych z dokumentami i opłatami przy imporcie należy również przestrzegać unijnych zasad bezpieczeństwa. Dotyczą one m.in. sposobu pakowania i etykietowania towarów.

Szczególne wymagania dotyczące etykietowania stosuje się do produktów spożywczych, tekstyliów, sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz substancji niebezpiecznych. Niemiecka Izba Przemysłowo-Handlowa (DIHK) dostarcza kompleksowych informacji na ten temat. W przypadku roślin i żywności należy spełnić wymagania fitosanitarne. Wykaz roślin i innych przedmiotów, które muszą zostać poddane badaniom fitosanitarnym można znaleźć w załączniku V, część A i B dyrektywy 2000/29/EG, jest ona dostępna online w programie Eur-Lex będących bazą dokumentów prawnych Komisji Europejskiej.

Kontakty:

Bundesanstalt fur Landwirtschaft und Ernahrung (BLE)

lub Bundesanstalt fur Materialforschung und Prufung

Tutaj uzyskamy informacje o zasadach sprowadzania poszczególnych produktów do Niemiec. Strona internetowa: www.product-contact-point.de

Federalny Urząd Gospodarki i Kontroli (BAFA)

Informacje i kontakty znajdują się na stronie internetowej urzędu: www.bafa.de

 • jagooda

  Rzeczywiście import i w ogóle przemieszczanie się towarów pomiędzy krajami Europy w znacznym stopniu ułatwiło członkostwo w Unii Europejskiej a także indywidualne dokumenty podpisane pomiędzy krajami. Inaczej ma się sprawa z produktami zza Unii, tutaj mamy bardziej restrykcyjne procedury. Zanim zajmiemy się importem zapytajmy specjalisty o szczegóły.

 • Batta89

  Kiedyś uczestniczyłam w warsztatach dotyczących polityki i Europy i dowiedziałam się, że w najbliższych latach planowany jest projekt utworzenia czegoś w rodzaju wspólnej unii celnej w ramach współpracy z Unią Europejską i Ameryką. Jeśli do tego by doszło, to byłaby to kolejna zmiana w naszych stosunkach gospodarczych.

  • AndrzejS

   Najpierw dobrze by było w końcu załatwić kwestię wiz dla Polaków, bo niby tak z USA wciąż współpracujemy niby się przyjaźnimy, a to nadal jest niewyjaśniona sprawa, która dla niektórych jest kluczowa.

   • dominika zierbińska

    Racja. Jeśli ma być jakakolwiek współpraca tego typu, niech może ktoś się zajmie ograniczeniami, z którymi spotykają się Polacy chcący wyjechać i robić interesy za oceanem.